شرایط جدید رجیستری موبایل در فرودگاه بین المللی امام خمینی